Selecteer een pagina

Privacy- en Cookiestatement

 Jola Prinsen Levensverhalen neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Dit privacy- en cookiestatement is opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Jola Prinsen Levensverhalen bij de verwerking van persoonsgegevens.

verwerking persoonsgegevens door jola prinsen levensverhalen

Jola Prinsen Levensverhalen kan jouw persoonsgegevens verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van Jola Prinsen Levensverhalen bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Jola Prinsen Levensverhalen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Jola Prinsen Levensverhalen gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten. Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, kan Jola Prinsen Levensverhalen de contactgegevens toevoegen aan een lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Jola Prinsen Levensverhalen. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Jola Prinsen Levensverhalen en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Jola Prinsen Levensverhalen (hierna aangeduid als: de website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres, bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookies van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de website.
  • Dienstverleners: Jola Prinsen Levensverhalen deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Jola Prinsen Levensverhalen correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Jola Prinsen Levensverhalen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jola Prinsen Levensverhalen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Jola Prinsen Levensverhalen jouw persoonsgegevens uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming aan derden.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Jola Prinsen Levensverhalen de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

cookies

Jola Prinsen Levensverhalen maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de website:

  • Functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de website.
  • Onder meer cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Jola Prinsen Levensverhalen inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Jola Prinsen Levensverhalen de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.

Lees hier over het privacybeleid van Google: www.google.com/intl/nl/policies/privacy en over het specifieke privacybeleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De verkregen informatie wordt (met inbegrip van het IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Jola Prinsen Levensverhalen heeft hier geen invloed op. Jola Prinsen Levensverhalen heeft Google geen toestemming gegeven om de via Jola Prinsen Levensverhalen verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield-principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

links naar andere websites

Op de website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Jola Prinsen Levensverhalen draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacystatement van de betreffende website die je bezoekt. 

bewaartermijn persoonsgegevens

Jola Prinsen Levensverhalen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Jola Prinsen Levensverhalen jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt tot één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Jola Prinsen Levensverhalen jouw persoonsgegevens. 

persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jolaprinsen.nl. Jola Prinsen Levensverhalen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

:Beveiliging

Jola Prinsen Levensverhalen neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Jola Prinsen Levensverhalen heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Jola Prinsen Levensverhalen of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Jola Prinsen Levensverhalen verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Jola Prinsen Levensverhalen via info@jolaprinsen.nl.

jolaprinsen.nl is een website van Jola Prinsen Levensverhalen en als volgt te bereiken:

Adres: Beeklaan 74, 5032 AG Tilburg
Inschrijvingsnummer handelsregister kvk: 81413491
Telefoon: (06) 3837 1545
E-mailadres: info@jolaprinsen.nl

Klachten

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jola Prinsen Levensverhalen, verzoekt Jola Prinsen Levensverhalen je om zo snel mogelijk contact met Jola Prinsen Levensverhalen op te nemen via info@jolaprinsen.nl. Jola Prinsen Levensverhalen zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Jola Prinsen Levensverhalen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Lees daarom regelmatig het privacy- en cookiestatement voor een update.

Chat openen
1
Waar kan ik je mee helpen?
Hallo, waar kan ik je mee helpen?